PRINT CARDS

12.00.123.4567

ÁSZF - Printeraktiv

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.printeraktiv.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének Vásárló általi használatának feltételeit.
Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető itt.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nyelve magyar.
A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés kinyomtatott sorszámmal vagy kóddal ellátott visszaigazolás szerződés írásba foglalásának minősül, azokat Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető.
Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.    A SZOLGÁLTATÓ

Cégnév: Alba Nyomda Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Donát u. 2.
Nyilvántartásba vételi hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
KSH szám: 14453391-1812-113-07
Adószám: 14453391-2-07
Cégjegyzékszáma: 07-09-015145
Bankszámlaszám (OTP Bank): 11736006-20381587-00000000
Telefonszáma: 22/788-888
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Donát u. 2.
Elektronikus levelezési cím: info@printeraktiv.hu
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.eu Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., adószám: 14571332-2-42)

2.    A VÁSÁRLÓ

Vásárló mindazon személy, aki az Alba Nyomda Kft. hivatalos üzlethelyiségében vagy a www.printeraktiv.hu internet oldal (a továbbiakban Honlap) igénybevételével elektronikus úton leadott megrendeléssel a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel nyomdai termék vagy egyéb az Alba Nyomda Kft. által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Alapvető rendelkezések:

3.1.A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az  irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2.Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos lementhető és eltárolható változata a  www.printeraktiv.hu/aszf.pdf linkről tölthető le. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

3.3. Szerzői jog

A www.printeraktiv.hu oldalon található valamennyi tartalom (szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, stb), ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Szolgáltatót illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a Webáruháza kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 100.000 forint kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak.

Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

A Webáruházra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. A Webáruház jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.

A Vásárló kijelenti, tanúsítja és garantálja, hogy az általa küldött képeknek, grafikáknak, koncepcióknak a megkérdőjelezhetetlen tulajdonosa, vagy megfelelő engedéllyel és szerzői jogokkal rendelkezik ezeknek a használatára, ahhoz hogy az Eladó bármilyen egyedi terméket gyártson belőlük. A Vásárló garantálja és felelősséget vállal azért, hogy a képek, grafikák, koncepciók, illetve minden más megjelenített elem nem törvénybe ütköző, nem sért szerzői jogokat, személyi jogokat, nem sérti, vagy kompromitálja bármilyen egyén magánéletét, nem tartalmaz törvény által tiltott szimbólumokat és motívumokat, nem utal rasszista, vagy erőszakos magatartásra és nincs semmilyen törvénytelen tartalma.
Egyedi megrendelések esetén, az Eladó által megszabott díj a szolgáltatás díját képezi, így az Eladó nem értékesíti direkt módon a megrendelő által küldött elemeket. Az Eladó garantálja, hogy amennyiben a megrendelő szerzői jogokkal rendelkezik az általa küldött képek, grafikák, koncepciók fölött, az Eladó nem értékesíti ezeket semmilyen online és offline felületen.

4.Vásárlás menete

4.1. Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része valamint a vásárlás is elérhető minden Vásárló számára, regisztráció nélkül. A regisztráció lehetősége fenn áll, de nem kötelező a vásárláshoz. Regisztrálni a főoldalon található Regisztráció menüben, vagy a Pénztárba lépéskor lehetséges.
A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.
Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@printeraktiv.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről.
A Vásárlói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

4.2. Termékek, szolgáltatások köre

A www.printeraktiv.hu oldalon található termékek megrendelhetőek/megvásárolhatóak személyesen az Alba Nyomda Kft. telephelyén vagy megrendelhetőek online. Az Eladó e-mailen, levélben leadott rendeléseket is teljesíti.
A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon, magyar forintban van feltüntetve. A termékek ára a házhoz szállítás díját nem tartalmazza. Külön csomagolási díj nem kerül felszámításra.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

4.3. Rendelés menete

A termék kategória kiválasztása után a termék oldalon a kosár gomb megnyomásával helyezhető kosárba a kiválasztott termék. Ezután további termékek kosárba helyezésére vagy a pénztárhoz való továbblépésre van lehetőség.
Azon termékeknél, ahol több féle terméktulajdonsággal érhető el a termék, a kosárba helyezés előtt az adott tulajdonságot kell kiválasztani.

A megrendeléshez file (fénykép, szöveg) csatolható vagy az adott termék az online felületen megszerkeszthető, rendeléskor egyedi kérés írható megjegyzés formájában.
Ezt követően – amennyiben még nem regisztrált – a vásárlónak meg kell adnia számlázási és szállítási adatait.
A vásárló a következő lépésben kiválasztja a neki megfelelő fizetési és a szállítási módot.
A pénztár oldalon a vásárló tételesen látja a kosárba rakott tételek összegét, valamint a szállítási díj összegét.

A megrendelés gomb megnyomása után – melyhez szükség van az Általános Szerződési Feltételek elfogadására – egy a megrendelést összesítő lapon ellenőrizheti a vásároló az adatokat. Ezt követően kell kattintani a megrendelés megerősítésére. Vásárló a rendeléséről visszaigazoló e-mailt kap a megadott e-mail címére. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.
Amennyiben a Vásárló legkésőbb 48 órán belül nem kap visszaigazoló e-mailt, úgy elállhat a vásárlástól.

4.4. Adatbeviteli hibák

Az adatbeviteli hibák javítására a Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában lehetősége van akár a saját fiókjában, akár a megrendelési felületen. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni. A “Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul – 24 órán belül – jelezni kell a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott e-mail címén.
Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

4.5. Szállítási, fizetési módok

Fizetés banki átutalással: Vásárló kifizetheti a megrendelt terméket banki átutalással a Szolgáltató OTP Banknál vezetett 117360006-20381587 számú bankszámlájára, az OTP Simlepay segítségével, a közlemény rovatban a megrendelés számának feltüntetésével. A megrendelt termék az összeg beérkezése után gyártható és szállítható.

Bankkártyás fizetés: Online bankkártyás fizetés esetén is a megrendelés teljesítése csak a sikeres fizetés után lehetséges. Online bankkártyás fizetési szolgáltatónk az OTP Simplepay.  A Simplepay egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás.

Simplepay fizetési szolgáltatásról itt talál bővebb információt.

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy személyes átvétel esetén az átvevő ponton a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

A házhoz szállítás futárszolgálattal történik, hétköznapokon 9-16 óra között. A vásárló köteles olyan szállítási címet megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

A vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy hibákat.
A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Szolgáltató semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el.

A termékek szállítási költsége – csomagonként –  belföldi szállítás esetén 990 Ft.  20 000 Ft rendelési összeg felett a szállítás ingyenes. A szállítási díjak az áfát nem tartalmazzák.

Személyes átvételre is lehetősége van a Vásárlónak, Szolgáltató telephelyén.  Szolgáltató a termék elkészültéről e-mailben  küld értesítést a vevőnek.

4.6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A rendeléseket a Szolgáltató terméktípustól függően általában 1-7 munkanapon belül tudja teljesíteni. A Szolgáltató törekszik a várható szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos vagy megjelölt szállítási idő nem tartható. Szolgáltató – Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. Az esetleges késedelem esetén a Szolgáltató törekszik, de nem köteles a vásárlót értesíteni.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc naponbelül visszatéríteni.

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

5.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy hónap , de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a Szolgáltató jótállásra köteles.
A Szolgáltató a vásárlók saját képéből származó digitális képekből készített nyomatok szín és egyéb minőségi paramétereire garanciát nem vállal. A vásárló saját képéből származó képek képmanipuláció nélkül eredeti minőségben kerülnek kinyomtatásra.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. Elállás joga

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék megrendelése esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le az elállási határidő, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék  esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le az elállási határidő, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi. Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 1. pontban megjelölt elérhetőségeink egyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is:

„Címzett: Alba Nyomda Kft. (8000 Székesfehérvár, Donát u. 2.)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (A megfelelő aláhúzandó!)
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:”

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak. Ez a rendelkezés vonatkozik pl. a webáruházunkban megrendelt olyan egyedi ajándéktárgyakra, pólókra vagy más termékekre, amelyek kifejezetten a vásárló kérésére készülnek.

7. Panaszkezelés

A fogyasztói panaszügyintézés elektronikus úton, postai úton vagy telefonon történik a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein, vagy az info@albanyomda.hu e-mail címen.

Az ügyfélszolgálat munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között áll a vásárlók rendelkezésére.

Ha a panaszára adott válasszal nem elégedett, a következő szervekhez fordulat:

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: 06-22/510-310; 22-510-323
Fax: 06-22-510-312
e-mail: bekeltetes@fmkik.hufmkik@fmkik.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 936.
Telefonszám: +36 22 501 751, +36 22 501 626
Telefax: +36 22 501 627
E-mail: fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu

A bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon található.

Vásárló és Szolgáltató kölcsönösen megállapodnak abban, hogy esetleges panaszaikat a másik féllel békés úton rendezik, azt nem publikálják. A panaszkezelés során első körben igénybe veszik a Fejér Megyei Békéltető Testület közreműködését.

8. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik – a pertárgy értékétől függően – a Székesfehérvári Járásbíróság,  illetve a SzékesfehérváriTörvényszék kizárólagos illetékességét.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.09.01

Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy szolgáltatásaink közvetített szolgáltatást tartalmazhatnak

Fel
X