Adatvédelmi irányelvek

Az Alba Nyomda Kft. kijelenti, hogy a Vásárló által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeli, amihez az igénylő hozzájárult.

Az adatok kezelője az Alba Nyomda Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Donát u. 2. ; Adószám: 14453391-2-07) Elérhetőség: info@printeraktiv.hu

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban / így különösen, de nem kizárólagosan a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény) szóló 1992.évi LXIII. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) szóló 2001. évi CVIII. törvény; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai által meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

Az adatkezelő elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja

1. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján történik, a printeraktiv.hu internetes honlapon regisztrált, ill. az oldalon kínált szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók esetében. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezelés célja a webshop felhasználói által leadott megrendelések teljesítése, a számla kiállítása és a felhasználóval való kapcsolattartás. Ezen felül az adatkezelés további célja a vevői megelégedettség mérése és az e-mail hírlevélre feliratkozók számára személyes ajánlatok küldése.

Látogatás során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa, valamint a meglátogatott tartalom címe. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.  A szolgáltatás a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. (Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó fér hozzá).

Termék megrendelés esetén rögzítésre kerül e-mail cím, jelszó, regisztráció dátuma, a felhasználó által tervezett és feltöltött grafikai anyagok, név, cégnév, cím, telefonszám, feliratkozás dátuma és időpontja. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. A Printeraktiv Nyomda Webshopban megrendelt és legyártott termékek grafikáit marketing célokra (web, közösségi oldalak, hírlevél, egyebek…) felhasználhatjuk, ahhoz a megrendelőtől külön engedélyre nincs szükség.

A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat;
  • a szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
  • gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról külön hozzájárulás alapján
  • a linket tartalmazó üzenet elküldése;

A Szolgáltató oldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt, adatot szolgáltat a Szolgáltatónak elfogadja, hogy a Szolgáltató az ily módon szolgáltatott információt a választása szerint, a fentebb megjelölt adatkezelési célokra felhasználhatja, harmadik személy részére – kizárólag a fentebb megjelölt célok elérése és a felhasználó érdekében, a felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása alapján – a felhasználó ellenkező tartalmú írásbeli nyilatkozatának Szolgáltatóhoz történő beérkezéséig (e-mail cím: info@printeraktiv.hu).

A felhasználó önkéntes döntése alapján megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználók azonosítása, kapcsolattartás. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – írásbeli nyilatkozattal – megtilthatja (e-mail cím: info@printeraktiv.hu)

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütik rögzítéséhez a felhasználó határozott hozzájárulása szükséges.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását ( Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

2. Adattovábbítási nyilatkozat, az adatfeldolgozók köre

A felhasználó a fizetési folyamat elindításával elfogadja, hogy az Alba Nyomda Kft. (8000 Székesfehérvár, Donát u. 2.) által a www.printeraktiv.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Az adatkezelő az adatokat kizárólag a kiszállítás teljesítése céljából adja át a következő félnek:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik.

A webshopot üzemeltető partner és technológia:

A www.printeraktiv.hu webshop Tárhely.eu (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek

3. Az adatkezelés jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik.

4. Felhasználói adatok törlése

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az info@printeraktiv.hu e-mail címen további tájékoztatást kérhet.

Felhasználó jogosult a hírlevélre feliratkozottak listájáról leiratkozni, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is lehetséges.

Amennyiben a felhasználó úgy dönt, az adatai teljes körű és visszavonhatatlan törlési igényét e-mailben az info@printeraktiv.hu címre is el tudja juttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a felhasználó önkéntes döntése alapján megadott adatok nem állíthatóak helyre.

5. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzat

6Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben a tisztelt felhasználó úgy érzi, hogy az Alba Nyomda Kft. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Van kész grafikád vagy szeretnéd online megszerkeszteni ehhez a termékhez:

Kész grafika feltöltése

  • - Nyomdakész file feltöltés
  • - pdf, jpg, tif, psd, cdr, ai formátumok

Online tervező

  • - Szerkeszd meg egyszerűen
  • - Válassz sablonokból

TERMÉK KOSÁRBA KERÜLT! Oops!

close

Select options

close